Название ▲ Цена
MK16-B-2  геркон 1А: 200В/400мА мдс=10...15   smd 11,6х2,3х2,3мм
150 p
+
MK17-B-2  геркон 1А: 170В/500мА мдс=10...15   smd 8,5х2,1х2,1мм
180 p
+
КЭМ-1 гр.А  геркон 30ВА 1А: 300В/2А мдс=50...72   D5,6х50мм
60 p
+
КЭМ-1 гр.Б  геркон 30ВА 1А: 300В/2А мдс=68...92   D5,6х50мм
95 p
+
КЭМ-2 гр О геркон 10ВА 1А: 130В/0,5А мдс=10...25   D3,2х21мм
65 p
+
КЭМ-2 гр.А  геркон 1А: 130В/0,5А мдс=15...25   D3,2х21мм
30 p
+
КЭМ-2 гр.Б  геркон 1А: 130В/0,5А мдс=21...42   D3,2х21мм
20 p
+
КЭМ-2 гр.В  геркон 1А: 130В/0,5А мдс=32...64   D3,2х21мм
30 p
+
КЭМ-3 гр.А  геркон 1C: 125В/1А мдс=42...66   D4х18мм
120 p
+
КЭМ-6 гр.А  геркон 20ВА 1А: 200В/1А мдс=
60 p
+
МКА-07101 гр.А  геркон 1ВА 1А: 24В/0,3А мдс=7...18   D1.8х42мм
30 p
+
МКА-10110 гр.А  геркон 10ВА 1А: 100В/0,5А мдс=15...30   D1,8х10мм
50 p
+
МКА-10110 гр.О  геркон 1А: 100В/0,5А мдс=12...20   D1,8х10мм
40 p
+
120 p
+
МКА-14103 гр.А  геркон 1А: 100В/0,5А мдс=8...23   D2.3х14,2мм
25 p
+
МКА-20101 гр.А  геркон 10ВА 1А: 130В/0,1А мдс=7...18   D3х20мм
25 p
+
МКА-27101 гр.А  геркон 1A: 150В/0,5А  мдс=30...45   D3,6х27мм
30 p
+
20 p
+
МКА-52141 гр.А  геркон 50ВА 1А: 5000В/3А мдс=80...130   D5.7х54мм
95 p
+
МКА-52202  геркон 400ВА 1А: 220Вdc/380Вac/4А мдс-гр.А (=МК-10-3 гр.А)
20 p
+
МКС-52201 гр.А  геркон 1C:
60 p
+