Название ▲ Цена
Акк. литий-пол. LP 232635 (плата контр. зар.) 3,7В/130мАч
185
+
Акк. литий-пол. LP 233350 (плата контр. зар.) 3,7В/310мАч
210
+
440
+
399
+
420
+
Акк. литий-пол. LP 304560 (плата контр. зар.) 3,7В/700мАч
270
+
Акк. литий-пол. LP 305060 (плата контр. зар.) 3,7В/800мАч
290
+
340
+
Акк. литий-пол. LP 383454-PCM-LD (плата контр. зар.) 3,7В/750мАч 34x54x4мм
420
+
750
+
Акк. литий-пол. LP 401225 (плата контр. зар.) 3,7В/90мАч
165
+
360
+
Акк. литий-пол. LP 403048-PCM-LD (плата контр. зар.) 3,7В/560мАч
380
+
Акк. литий-пол. LP 404261-PCB-LD (плата контр. зар.) 3,7В/1000мАч
455
+
Акк. литий-пол. LP 443442 (плата контр. зар.) 3,7В/600мАч
260
+
480
+
Акк. литий-пол. LP 464461 (плата контр. зар.) 3,7В/1300мАч
350
+
Акк. литий-пол. LP 502030 (плата контр. зар.) 3,7В/250мАч
199
+
Акк. литий-пол. LP 502030-PCM-LD (плата контр. зар.) 3,7В/250мАч  20x30x5мм
370
+
Акк. литий-пол. LP 502365 (плата контр. зар.) 3,7В/720мАч
280
+
Акк. литий-пол. LP 502540 (плата контр. зар.) 3,7В/450мАч
220
+
Акк. литий-пол. LP 503040 (плата контр. зар.) 3,7В/550мАч
250
+
Акк. литий-пол. LP 503759 (плата контр. зар.) 3,7В/1200мАч
310
+
Акк. литий-пол. LP 503759-PCB-LD (плата контр. зар.) 3,7В/1250мАч
560
+
Загрузить еще